Kursy na prawo jazdy, Oleśnica, Sławomir Brzozowski 601-788-658, nauka jazdy w systemie SPS, Super Ośrodek Szkolenia Kierowców, dolnośląskie
Nauka jazdy - przewijający się pasek
O firmie: nauka prawa jazdy, auto szkoła, Oleśnica
Kursy prawa jazdy - zawodowe, dla instruktorów, program
Kategorie - B, A, C, D, T - wszystkie kategorie
Cennik
Płatności
Szkolenia ADR
 

Jesteśmy na Facebooku  
Kategorie  

PRAWO JAZDY KAT. AM

Kategoria AM to nowa kategoria prawo jazdy, która obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku.

Kategoria ta uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

 • motorower – pojazd dwu– lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Prawo jazdy tej kategorii można uzyskać w wieku 14 lat. Zastępuje ona obecną kartę motorowerową. Osoby, które przed 19 stycznia 2013 roku uzyskały kartę motorowerową lub ukończyły 18 lat mogą jeździć motorowerami bez konieczności uzyskania prawa jazdy kategorii AM, ale lekkimi czterokołowcami już nie. Pojazdy z kategorii AM mogą prowadzić kierowcy, posiadający uprawnienia kat. A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T. Kartę motorowerową można wymienić na prawo jazdy kategorii AM.

Szkolenie:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem (czterokołowcem lekkim) obowiązana jest odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą, przy czym: liczba godzin dla zajęć w części teoretycznej i praktycznej szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM nie może być mniejsza niż 5.

Egzamin państwowy:

Egzamin teoretyczny na kat. AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Egzamin praktyczny może być przeprowadzony w miejscu zamieszkania. Trasa przejazdu nie jest określana z góry. Osoba egzaminowana musi reagować na bieżąco na polecenia egzaminatora, które są przekazywane przez urządzenia komunikacji zdalnej. Minimalny czas trwania tego egzaminu to 10 minut.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30,poz 151 z późn.zm);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012, poz.1019);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012, poz. 995 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

 

Informacje WORD WROCŁAW dot. motoroweru egzaminacyjnego można znaleźć tutaj.


Uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujące od 19 stycznia 2013 r.

Kategoria AM uprawnia do kierowania:
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim.
Kategoria A1 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria A2 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria A uprawnia do kierowania:
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria B1 uprawnia do kierowania:
 • czterokołowcem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria B uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM i B1. Te uprawnienia są umieszczane w prawach jazdy wydawanych od marca 2016 r.
Kategoria C1 uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria C uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria D1 uprawnia do kierowania:
 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria D uprawnia do kierowania:
 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria T uprawnia do kierowania:
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria B+E, C+E lub D+E uprawnia do kierowania:
 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.
Kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy.
Kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy.
Kategorie B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E.
Kategorie C+E i D uprawniają do kierowania:
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z późn. zm.

Copyright © Brzozowski : 16.03.2023 : All Rights Reserved

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji